ឈុនកៃធីម

+ ៨៦-២១-៥៧១០៩៨៧៦

០០៨៦-១៨៩១៨៩២០៦២០

ទូរសារ៖ + ៨៦-២១-៥៧១០៧៧៤៩
អ៊ីមែល៖sales@shyilong.cc
sales010@shyilong.cc

www ។chunkaiteam.com
www.chunkaiteam.cn
https://sh-shenhe.en.alibaba.com/
https://hydrone.en.alibaba.com/

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង